Projekty unijne

Projekty unijne – zapraszamy na przetarg

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" zapraszamy do udziału w następujących przetargach:

Kocioł parowy

Stacja uzdatniania wody

Instalacja fotowoltaiczna

Sterylizator rurowy

Odszypułczarka do wiśni

Drylownica do wiśni